Kære medlemmer.

Jubii, så fik vi lov til endelige at komme lidt igang igen dog kun oppe på GIV til at starte med, men der er stadig en del restriktioner der skal overholdes, læs derfor den tilsendte mail god igennem :)

Vi krydser alt hvad vi kan for at vi på CKU også når at komme i vandet inden sæsonen slutter. 
Generalforsamling i vandglad
 
Vi inviterer hermed til generalforsamling i vandglad mandag d 26/4 kl. 19.00
Afholdelse sted vil blive meldt ud senere, vi kan eventuelt være nødsaget til at afholde det online pga. covid-19.
 
Tilmeldelse til info@vandglad.dk senest mandag d 12/4 kl. 19.00
 
§ 10. Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes via www.vandglad.dk , med angivelse af dagsorden med 4 ugers varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
3. Kun fremmødte forældre, til aktive medlemmer samt aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning foretages, såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer det. Ved personvalg, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning.
Valgbar er en hver stemmeberettiget over 18 år, der er tilstede eller skriftligt har tilkendegivet sit kandidatur
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.                                                                                                                                            
6. Afholdelse af generalforsamling er betinget af et fremmøde fra mindst én stemmeberettiget person, anden end de fra bestyrelsen fremmødte personer. Medlemmer jf. §10 stk. 3 skal tilkendegive fremmøde via mail til info@vandglad.dk med mindst 14 dages varsel. Ved manglende fremmøde vil generalforsamlingen blive afholdt som et ordinært bestyrelsesmøde på hvilket følgende behandles:
1. Godkendelse af det reviderede regnskab
2. Godkendelse af budget
3. Behandling af forslag
4. Valg af revisor
 
 
Hilsen Bestyrelsen i vandglad
 
Kære alle medlemmer.

Efter de nye udmeldinger fra regeringen, er vi nødsaget til at udskyde sæsonstart til efter d 17 januar.
Vi vil holde jer løbende orienteret her på hjemmesiden og på vores facebook side.

Vi håber på jeres forståelse :)

God nytår og vi glæder os til en ny sæson.

Vandglads bestyrelse

 


Fordeling af hold i løbet af ugen.

Forårsssæsonen 2021.

 

Tirsdag i CKU(Viborghus) varmtvandsbassin: 
- 17:00 - 17:30 - Babysvømning med mor og far 0-1 år.(2111) 
- 17:30 - 18:00 - Babysvømning med mor og far 1-2 år.(212) 
- 18:00 - 18:30 - Babysvømning med mor og far 2-3 år.(213) 
- 18:30 - 19:00 - Babysvømning med mor og far 3-4 år.(214) 


Onsdag i CKU(Viborghus) varmtvandsbassin: 
- 17:00 - 17:30 - Babysvømning med mor og far 0-1 år.(311) 
- 17:30 - 18:00 - Babysvømning med mor og far 1-2 år.(312) 
- 18:00 - 18:30 - Babysvømning med mor og far 2-3 år.(313) 
- 18:30 - 19:00 - Babysvømning med mor og far 3-4 år.(314) 

Torsdag på Gymnastik og Idrætshøjskolen:
- 16:00 - 16:30 Robinson Micro 4-5 år. (410)
- 16:30 - 17:15 Robinson Mini 4-6 år. (411)
- 16:00 - 16:45 Robinson Maxi øvet 6-15 år.(412) 
- 16:00 - 16:45 Robinson Maxi begynder 6-15 år.(413) 
- 16:45 - 17:30 Robinson Maxi øvet 6-15 år.(414)
- 16:45 - 17:30 Robinson Maxi begynder 6-15 år.(415)

Fredag i CKU(Viborghus) varmtvandsbassin:
- 15:30 - 16:00 - Babysvømning med mor og far 0-1 år.(511)
- 16:00 - 16:30 - Babysvømning med mor og far 1-2 år.(512)
- 16:30 - 17:00 - Babysvømning med mor og far 2-4 år.(513)
- 17:00 - 17:30 - Familiesvømning - børn op til 6 år.(514)
- 17:30 - 18:00 - Familiesvømning II - børn op til 6 år.(515)
- 18:00 - 18:30 - Vild i vand med mor og far 3-6 år.(516)

Søndag på Gymnastik og Idrætshøjskolen:
- 12:00 - 13:00 Frisvømning for alle medlemmer. Se opslag på forsiden

Kære svømmere

På grund af Covid-19 er der følgende ekstra regler for efterårssæsonen:

På CKU må der kun være en forældre pr. barn med i vandet og der må ikke være tilskuere i svømmehallen. Desuden fjernes badekar, således at børnene skal bades under bruseren.

På GIV skal ikke badende forældre opholde sig enten i forhallen eller på balkonen. 
På Robinson må der være en forældre med i vandet pr. barn. 

Begge steder tages alle personlige ejendele med ind i svømmehallen i en taske.

Der skal ske afspritning i omklædningsrummet efter/før hvert hold, hvorfor der er følgende tider for ophold i omklædningsrum:

CKU
Onsdag:
0-1 år Omklædning kl.16.45-17.00 - Bad efter svømning kl. 17.30-17.45
1-2 år Omklædning kl.17.20 -17.30- Bad efter svømning kl 18.00 - 18.15
2-3 år Omklædning kl. 17.50 -18.00 - Bad efter svømning kl. 18.30 - 18.45
3-4 år Omklædning kl 18.20- 18.30  - Bad efter svømning kl. 19.00 -19.15

Fredag:
0-1 år Omklædning kl. 15.15-15.30 Bad efter svømning kl. 16.00 - 16.15
1-2 år Omklædning kl. 15.50-16.00 Bad efter svømning kl. 16.30 - 16.45
2-4 år Omklædning kl. 16.20 - 16.30 Bad efter svømning kl. 17.00 - 17.15
Familie Omklædning kl. 16.50- 17.00 Bad efter svømning kl. 17.30-17.45
Familie ll Omklædning kl. 17.20-17.30 Bad efter svømning kl 18.00 - 18.15
Vild i vand Omklædning kl 17.50 - 18.00 Bad efter svømning kl. 18.30-18.45
 
 GIV
Micro Omklædning kl. 15.50-16.00 Bad efter svømning kl. 16.30-16.45
Maxi 1 Omklædning kl. 15.50 - 16.00 Bad efter svømning kl. 16.45 -17.00
Mini Omklædning kl 16.20-16.30 Bad efter svømning kl. 17.15 - 17.30
Maxi 2 Omklædning kl. 16.35 Bad efter svømning kl. 17.30-17.45

Er der den mindste form for sygdom, skal man blive hjemme fra svømning, indtil man er frisk igen.

Er der spørgsmål til reglerne er I velkommen til at kontakte instruktørerne eller sende en mail til info@vandglad.dk.

Mvh Bestyrelsen
.

 

VELKOMMEN TIL VANDGLAD.DK 

Vandglad.dk er en forening, baseret på instruktørers, forældres og børns kærlighed til vand. Derfor tilbyder foreningen et væld af oplevelser - lige fra babysvømning til Robinson-hold og bevægelse i vand for voksne. Vi lægger vægt på at tilbyde en professionel undervisning tilpasset den enkelte - med krav til udfoldelse, energi og glæde.
Uddannelse og videreuddannelse af vores instruktører er en af foreningens grundpiller. Til alle tider ser vi os i stand til at tilbyde vores medlemmer den bedste undervisning - uanset holdtype.

Her på hjemmesiden kan du læse om hvad vi kan tilbyde. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker at melde dig ind, søger job eller blot vil vide mere.

Find os på facebook : "Vandglad.dk"
Bliv medlem af gruppen Vandglad.dk på www.facebook.com
Vandglad.dk | Co. Jesper Bruun | Sølystvej 12 | 8830 Tjele | CVR-nummer: 28634536