Familiesvømning op til 6 år

Der er ingen forudsætninger for at deltage på holdet.

På dette hold gives mulighed for at søskende svømmer sammen. Her prioriteres familiens samvær og en dejlig stund i vandet. Holdet er for familier med flere søskende i alderen 0-6 år og dermed også børn i forskellige udviklingstrin fra den helt lille baby til den store søskende.

Svømningen er i første omgang på de store børns præmisser. Fokus er at de udfordres og hele tiden udvikler sig. Når de er kommet godt igang med en leg flyttes opmærksomheden til de små. Babys  sanser udvikles ved berøring, følelsen af vand, bevægelse, lyde og synsindtryk. Altså en differenticeret undervisning så alle aldre såvidt muligt tilgodeses for at skabe de rette forudsætninger for god stimuliering, motorisk udvikling og sansning.

På dette hold veksles mellem sanglege, forhindringsbaner, dykkelege feks 10 20 30 og begynderdyk med de små, hop og leg fra kant.

Instruktøren er selvfølgelig med i vandet for bedst at kunne støtte og guide.

Alle aktiviteter sker på barnets præmisser.

Undervisningen foregår i varmtvandsbassinet på CKU (Viborghus) Rosenstræde 6, 8800 Viborg


Vandglad.dk | info@vandglad.dk | 8800 Viborg | CVR-nummer: 28634536

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk